AVG

Bewaart of verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens?

Zo ja, of het erom gaat klant-, kandidaat- of personeelsgegevens , dan de AVG is van toepassing.Wettelijke nalevingsverplichtingen kunnen beangstigend zijn als u niet weet hoe u ermee om moet gaan. Heeft u vragen of zorgen?

Wij begeleiden u stap voor stap door de procedure om betere beveiliging te ontwerpen en te bouwen. Uw organisatie is AVG-compliant en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

AVG in de Europese Unie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is een verordening in het EU-recht over gegevensbescherming en privacy voor alle personen binnen de Europese Unie.

De AVG, die breder en gedetailleerder is, vervangt de Data Protection Act (DPA) van 1998.

Dit impliceert dat bedrijven hun privacypraktijken opnieuw moeten evalueren en de manier moeten aanpassen waarop zij toestemming vragen en beheren.

Inbreuken kunnen optreden wanneer organisaties er niet in slagen de gegevens die zij verzamelen of verwerken goed te beschermen. De sancties voor inbreuken op de AVG kunnen ernstig zijn, variërend van boetes tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een organisatie.

Neem dan gerust contact met ons op

AVG en derde landen

Heeft u een bedrijf buiten de EU dat zich bezighoudt met persoonlijke en/of gevoelige gegevens van EU-klanten/leveranciers of personeel? Alle bedrijven in ‘derde landen’ (niet-EER-landen) moeten voldoen aan de AVG voordat ze EU-activiteiten kunnen starten.

De meeste niet-EER-bedrijven die in de EU actief zijn, zullen een EU-vertegenwoordiger moeten benoemen. Een EU-vertegenwoordiger fungeert als het belangrijkste contactpunt van uw bedrijf met de EU.

Hij/zij hoeft niet rechtstreeks voor uw bedrijf te werken MAAR

The Birdwing kan u vertegenwoordigen in België.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

nl_NLNL